အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 22 January 2013

မဂၤလာပါ

 

ခ်စ္ဆူးေလးဘေလာ့္ ေလးကုိ 

 

လာေရာက္လည္ပတ္အားေပးၾကေသာ 

 

ရပ္ေ၀းရပ္နည္းမွ

 

မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေလးမ်ားအား

 

မဂၤလာအေပါင္းနဲ႕ ျပည့္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေျခြပါတယ္

 
Sunday, 12 August 2012

ဖူးေျမွာ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵေလးနဲ႕ပါေနာ္